Strømavtale

Det er liten tvil om at du som liker å kjøpe ting og du som har behov for å holde kostnadene dine nede nok sikkert liker å følge med på strømprisene. Her kan du bytte leverandør når du har lyst til noe som passer deg bedre. Det er flere forskjellige prismodeller som gjør at det ikke alltid er like lett å finne ut hva som passer deg og når ting passer best. Vi tar en titt på disse modellene for å se hva folk velger og hvorfor folk velger nettopp denne modellen. Vi starter med en titt på spot pris. De fleste går fort spot pris fordi den viser seg å være billigst over tid. Deretter tar vi en titt på fast pris kontrakter og til slutt billig strømavtale med variabel pris. 

Spot pris

Vi nevnte ovenfor at de fleste velger spot pris avtaler når de inngår strømavtaler fordi denne avtaleformen viser seg å være billigst over tid. En spot pris er ikke så mye vanskeligere enn at det er en avtale som regner ut strømprisen kontinuerlig. Strømprisen endrer seg hver time. Når en leverandør kjøper strøm så betaler den for strømmen hver time. Din spot pris blir da det samme som leverandøren pluss det påslaget som leverandøren velger å legge på. Det er akkurat her, på mellomlegget du kan sammenligne og se om det er noen andre leverandører av strøm som kan være litt billigere. Du sammenligner med andre ord på en liten del av regnestykket som er den avgjørende biten. 

Fast pris

Om du synes det blir mye å styre med og ikke liker denne konstante endringen som spot prisen gir så kan du be om en fast pris. Den faste prisen kan bli en del høyere enn spot prisen og påslaget når du ber om pristilbudet fordi fast prisen må ta inn over seg at prisen går både opp og ned i perioden som du binder prisen. Fordelen er nettopp at du får en fast kostnad slik at du kun trenger å tenke på forbruket. Har du nokså likt forbruk hver måned så vil prisen også være lik hver måned. Det er med andre ord mye som kan endres, men din pris blir den samme. 

Variabel pris

Det finnes heldigvis flere modeller enn kun en modell som følger markedet helt slavisk og en annen pris som kun settes etter hva man blir enige om. Begge modellene kan virke litt strenge for noen som ønsker seg litt mer fleksibilitet uten at det skal være så voldsomt mye mer fleksibilitet. En variabel pris er en pris som endrer seg, men ikke like fort som spot pris. En variabel pris kan endres hver 14. dag, mens spot prisen endres hver time. Den faste prisen ligger helt på siden av dette selvfølgelig. Du får et varsel før de endrer den variable prisen, så du kan dermed ta dette inn i ditt månedlige regnestykke, om det trengs.