Hvilken rente kan jeg få og hvordan vet jeg hvilke rente som er best?

Forbrukslån er lån og alle lån har rente. De fleste banker og lånetilbydere av forbrukslån operer med to forskjellige renter: nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er renten på lånet uten at de andre kostandene som kan påfalle lånet regnes inn. Det er vanligvis den nominelle renten som banker og lånetilbydere reklamerer med eller gir deg i størst skrift når du får lånetilbudet. Den effektive renten er den renten som også tar høyde for månedlige gebyrer, oppstartskostnader og andre type kostander som påløper de fleste lån.

Det er viktig at du husker forskjellen på disse to rentetypene da det kan fort bli ganske stor forskjell på den effektive renten sammenlignet med den nominelle renten. Den laveste renten på forbrukslån per i dag er ca. 6,99%. Dette er den nominelle renten. Effektiv rente varierer også litt med hvor mange år du setter nedbetalingstiden til, men det er ikke uvanlig at den effektive renten fort kan bli 0,5-1% høyere. Når du sammenligner tilbud fra forskjellige tilbydere må du derfor se på den effektive renten og ikke den nominelle renten for å få det rette inntrykket av hva som blir tilbudt.