Forbrukslån rente


Det store spørsmålet i alle lånespørsmål er selvfølgelig hvilke rente du kan få som lånetaker. Det er egentlig ikke så interessant å vite hva som er bankens laveste rente, hvis du ikke får denne tilbudt. Bankene tilbyr lån med rente. Renten settes etter hva slags risiko banken ser deg som. Renten er på så måte en slags risikoindikator. Får du tilbudt en veldig høy rente, si 25%, så sier banken med dette at du er en veldig høy kandidat for å ikke betale tilbake lånet i tide hver eneste måned. Du får lån, men banken priser lånet veldig høyt. Banken gjør dette fordi de vet at de nå får igjen grunnbeløpet gjennom sine renter etter 4 år.

Det er ikke lett å lure seg unna lån midtveis i perioden. Bankene er ikke like lette å ha med å gjøre som det var før. Før kunne man forhandle med banken og si midtveis i lånet at du ikke hadde penger til å betale det ned, men hadde du noe så kunne det få fjernet hele lånet. Slik er det ikke lengre. Betaler du ikke lånet som kommer det purringer, kausjonsvarsler og annet ganske raskt.

Du som lånetaker og søker på lån må se etter den laveste renten i markedet. Loans.no og andre sider hjelper deg med akkurat det. Loans.no finner de beste lånene for deg. Loans.no sjekker med alle deres samarbeidsbanker for å finne det lånet med den renten som koster deg minst. Den beste renten for deg er dermed den laveste effektive renten du får tilbudt. Den varierer fra bank til bank og avhenger av din personlige økonomi. Jo bedre økonomi jo lavere rente.